Behandling av personopplysninger i Psykolog Jørn M. Unneland AS (Psykolog JMU AS)

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss med en potensiell sak / forespørsel, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Psykolog Jørn M. Unneland AS, og behandlingsansvarlig er psykolog Jørn M. Unneland.

Kontaktinformasjonen til Psykolog Jørn M. Unneland AS er:

Besøksadresse: Klingnberg gt. 7b

Postadresse: Postboks 1049 Vika, 0116 Oslo

E-postadresse:jmu@psykolog.as

Telefon: 91834734

Organisasjonsnr.: 915. 271 340

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Jørn M. Unneland på jmu@psykolog.as eller per telefon 91834734.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi innhenter og lagrer følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Behandling av pasienter: Navn, e-postadresser og telefonnummer, registrering av av oplysninger i tråd med helsepersonelloven §§ 39 og 40, pasientjournalloven kapitel 2 og forskrift om pasint.journal, jf. DDPR artt. 6 nr.1 bokstav d).

2. Administrering i forbindelse med kurs: Navn, e-postadresse og telefonnummer til kursdeltaker. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra kursdeltaker, jf. GDPR art. 6 nr. 1 a).

3. Klientadministrasjon i forbindelse med rådgivning og oppdrag: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med klienten, jf. GDPR art. 6 nr. 1 b).

3. Rådgivning og sakshåndtering: Personopplysninger som gis under rådgivning og sakshåndtering. For behandling av personopplysninger om klienten skjer behandlingen på grunnlag av avtale med klienten, jf. GDPR art. 6 nr. 1 b) og art. 9 nr. 2 b). For behandlingen av ikke-sensitive personopplysninger om andre enn klienten, skjer behandlingen på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 f), idet det ofte vil være nødvendig for å kunne bistå klienten. I tilfeller med behandling av sensitive personopplysninger om andre enn klienten, skjer behandlingen på grunnlag av behov for å oppfylle forpliktelser og utøve rettigheter innen arbeidsrett, samt forsvare rettskrav jf. GDPR art. 9 nr. 2 b) og f).

4. Fakturering og økonomikontroll: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt andre personopplysninger som fremgår av primær- og sekundærdokumentasjon etter bokføringsloven og hvitvaskingsloven. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med klienten, jf. GDPR art. 6 nr. 1 b). I tillegg plikter Psykolog JMU AS å behandle personopplysningene for å etterleve regler i regnskapsloven, bokføringsloven og hvitvaskingsloven, jf. GDPR art. 6 nr. 1 c).

Utlevering av personopplysninger til andre

Psykolog JMU AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

1. Behandling av pasienter

2. Administrering i forbindelse med kurs

3. Klientadministrasjon i forbindelse med rådgivning og oppdrag.

4. Rådgivning og sakshåndtering.

5. Fakturering og økonomikontroll.

All behandling av personopplysninger som vi og våre databehandlere foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss via den kontaktinformasjonen som framgår i innledningen til disse retningslinjene for personvern. Merk emnefeltet med «personopplysninger: innsyn/retting/sletting» og spesifiser i e-posten hva du ønsker. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Trekke samtykke

For de personopplysninger vi behandler på grunnlag av samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for videre behandling av personopplysninger hos oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.